Seniorkonsult 19530119

Välkomna till MI Seniorkonsult. Staffan Hultgren har arbetat med MI utbildning och handledning sedan 2001 och är medlem av MINT, Motivational Interviewing Network of Trainers, San Diego 2010. Första internationella kursen var hos Steve Rollnick, Cardiff 2006 och därefter assist mi-trainer hos Steve Malcolm Berg-Smith, San Francisco samt workshop trainer vid 2011 MINT forum Sheffield. Sedan 2006 är staffan kursledare för grundkurs och fortsättningskurs 7,5 hp vid GIH i Stockholm.

Kontakta mig gärna på staffanh@beteendeperspektivet.se

Staffan har mångårig erfarenhet av pedagogik, implementering, handledning, beteendeprocesser och förändringsarbete på individ, grupp och organisationsnivå. Kontakta mig gärna för senioruppdrag till en relevant seniorkostnad. staffanh@mcsab.se